Przebieg leczenia

Nahoru

Przebieg leczenia

Konsultacja – udzielenie podstawowych informacji o konkretnej wadzie zgryzu, wstępne zaznajomienie pacjenta z możliwościami leczenia, udzielenie informacji o odpowiednim typie aparatu, okresie leczenia oraz kosztach finansowych. W przypadku dzieci konieczna jest obecność rodzica. Na konsultację należy się umówić z wyprzedzeniem. Jeżeli spełnione są podstawowe wymogi odnośnie rozpoczęcia leczenia, kolejno niezbędne jest poddanie się badaniu wstępnemu.

Badanie wstępne - obejmuje wycisk szczęki górnej i dolnej, przygotowanie dokumentacji fotograficznej oraz niezbędnych zdjęć RTG (wszelkie czynności wchodzące w zakres badania wstępnego przeprowadzane są w naszym gabinecie). Na podstawie badania wstępnego opracować można indywidualny plan leczenia.

Plan leczenia – szczegółowe omówienie wady zgryzu już na konkretnych modelach pacjenta oraz dokładne przedstawienie przebiegu leczenia. W przypadku niepełnoletnich pacjentów bezwarunkowo konieczna jest obecność rodziców. W przypadku pacjentów do 21 roku życia wymagana jest obecność jednego z rodziców.

Leczenie aparatem stałym

Separacja – tzw. "gumki" – chodzi o bardzo krótką wizytę, która jest konieczna w celu stworzenia przestrzeni do założenia pierścieni na zęby trzonowe. Po kilku dniach możliwe jest założenie aparatu stałego – a więc naklejenie poszczególnych komponentów na zęby. Integralną częścią tego procesu jest też konieczność pouczenia pacjenta oraz instruktaż dotyczący higieny. Natychmiast po tej wizycie pacjent otrzyma również podstawowy zestaw higieniczny. Następnie mają miejsce regularne kontrole, na które należy stawiać się w uprzednio uzgodnionych terminach. W przypadku, iż pacjent nie przestrzega ustalonych terminów, przedłuża tym samym niepotrzebnie okres swojego leczenia.

Po zakończeniu leczenia, bezpośrednio przed zdjęciem aparatu, przeprowadza się umocowanie stałych retainerów, więcej tutaj (link do: APARATY RETENCYJNE w sekcji ortodoncja). Potem możliwe już jest zdjęcie aparatu stałego, co oznacza usunięcie poszczególnych komponentów aparatu, oczyszczenie płytki nazębnej z pozostałości kleju, przygotowanie wycisków szczęk po leczeniu, opracowanie dokumentacji fotograficznej i zdjęć RTG po leczeniu, fluoryzację zębów oraz poinstruowanie pacjenta. Pacjent otrzyma przygotowane aparaty retencyjne następnego dnia. Pacjent następnie przychodzi na kontrole zgodnie z instrukcjami (przewidziana jest kilkumiesięczna przerwa pomiędzy poszczególnymi wizytami).

best repliche consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards. cheap designer vapesshop for men. best replicawatchforsale.ru review search for pattern stack within the fashionable layout. reddit sare company tp purchase a high line swiss rolex replica thought that enterprises has a corporate responsibility to society..