Průběh léčby

Nahoru

Průběh léčby

Konzultace – poskytnutí základních informací o konkrétní vadě chrupu, předběžné seznámeni pacienta s možnostmi léčby, informování o vhodném typu aparátu, době léčby i finančních nákladech. U dětí je nutná přítomnost rodiče.
Je nutné se objednat předem.
Pokud jsou splněny základní předpoklady pro léčbu je nutné dále absolvovat vstupní vyšetření.

Vstupní vyšetření - otisky horní a dolní čelisti, zhotovení fotodokumentace a potřebných rtg snímků ( všechny úkony se provádějí na našem pracovišti). Na základě vstupního vyšetření je možné sestavit individuální léčebný plán.

Léčebný plán – přesné vysvětlení vady chrupu již na konkrétních pacientových modelech a podrobné vysvětlení postupu léčby. U nezletilých pacientů je bezpodmínečně nutná přítomnost rodičů. U pacientů do 21 let je vyžadována přítomnost jednoho rodiče.

Léčba fixním aparátem

Separace – tzv." gumičky" - jedná se o velmi krátkou návštěvu, která je ale nezbytná pro vytvoření prostoru pro nasazení kroužků na stoličky. Po několika dnech je možné nasazení fixního aparátu – tedy lepení jednotlivých komponentů na zuby. Součástí tohoto procesu je také poučení pacienta a hygienická instruktáž. Hned v této návštěvě pacient obdrží rovněž základní hygienickou sadu. Následují pravidelné kontroly, na které je nutné se dostavovat v předem dohodnutých termínech. V případě, že pacient nedodržuje stanovené termíny prodlužuje si tak zbytečně dobu léčby.

Po dokončení léčby následuje, bezprostředně před sejmutím aparátu, nalepení fixních retainerů více zde (odkaz na: RETENČNÍ APARÁTY v kapitole ortodoncie). Poté je už možné sejmutí fixního aparátu, což je odstranění jednotlivých komponentů aparátu, očištění zbytků lepidla, zhotovení otisků čelistí po léčbě, fotodokumentace a rtg snímky po léčbě, fluoridace zubů a poučení pacienta. Do druhého dne pak pacient obdrží zhotovené retenční aparáty. Dále pacient dochází dle instrukcí na kontroly (intervaly jsou již v řádu několika měsíců).